STAR Plus presents the epic saga Mahabharat

– Starting September 16th, Monday to Friday at 8.30 pm – Television Welcomes The Biggest Stars in the History of Mankind!   Sansaar mein kathayein anek hain… par woh Mahagatha jisme vishwa ki saari kathayein chhippi hai… woh kewal ek hai… ‘Mahabharat’    ‘Draupadi, Arjun, Bhishma, Shakuni, Gandhari, Satyavati’….have you heard of them? Do you…